Korenspondencyjne Mistrzostwa Polski
MOGDA - UKS Dwojka Morena
Korenspondencyjne Mistrzostwa Polski
15. Sierpien 2004
Lêbork  29./30.5.04

Podsumowanie wyników

P³ywalnia 25m
4 klasa

Jab³oñski Patryk93 : 100m grzbietowy
200m grzbietowy
100m klasyczny
200m klasyczny

11.
10.
17.
17.
1:39.63
3:32.36
1:51.18
3:56.46
1:47.40
--.--
1:50.93
--.--
116%

100%Kondratowicz Jakub93 : 200m dowolny
100m grzbietowy
200m grzbietowy
100m zmienny

8.
2.
2.
2.
2:50.37
1:23.12
2:59.18
1:26.17
--.--
1:27.13
3:30.63
1:26.62

110%
138%
101%Lellek Marcin93 :  50m dowolny
100m dowolny
200m dowolny
100m zmienny
15.
18.
14.
14.
   38.70
1:26.51
3:08.96
1:38.77
   39.26
1:28.82
--.--
1:45.96

103%
105%

115%Nadolny Maciej93 : 200m dowolny
100m klasyczny
200m klasyczny
100m zmienny

15.
13.
12.
11.
3:09.14
1:42.51
3:36.28
1:37.06
--.--
1:42.41
--.--
1:34.12

100%

94%


Parafianowicz Jakub93 :  50m dowolny
100m dowolny
200m dowolny
  50m motylkowy

23.
22.
18.
12.
   42.38
1:35.90
3:21.70
   51.41
--.--
1:58.44
--.--
--.--

153%Plottke Aleksandra93 :  50m dowolny
100m dowolny
200m dowolny
100m grzbietowy
16.
9.
10.
7.
   38.94
1:26.82
3:06.45
1:33.76
   38.71
1:23.94
--.--
1:33.67

99%
93%

100%


Soko³owska Anna93 : 100m dowolny
200m dowolny
100m klasyczny
200m klasyczny

13.
13.
17.
13.
1:29.72
3:24.58
1:56.24
4:03.18
1:31.46
--.--
1:52.47
--.--
104%

94%¯arnowski Patryk

93 : 100m zmienny17. 1:43.16--.--

Ca³kiem 29 wyniki indywidualne, œrednie osi¹gniêcie: 104,3%
0 new record(s), 22 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Parafianowicz Jakub,  100m dowolny  1:35.90
MOGDA - UKS Dwojka Morena
Korenspondencyjne Mistrzostwa Polski
15. Sierpien 2004
Lêbork  29./30.5.04

Podsumowanie wyników

P³ywalnia 25m
3 klasa

Borzyszkowski Mariusz94 :  50m dowolny
200m dowolny
18.
6.
   46.00
3:42.72
   52.97
--.--

133%
Chroœcielewski Marcin94 :  50m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
  50m motylkowy

24.
11.
6.
9.
   54.96
1:08.86
2:30.30
1:13.08
   59.58
--.--
--.--
--.--
118%


Dow¿enko Agnieszka94 :  50m dowolny
100m grzbietowy
  50m klasyczny
100m klasyczny
6.
5.
3.
6.
   47.63
1:49.60
   55.24
2:00.85
   45.13
1:49.71
   56.09
2:06.71

90%
100%
103%
110%£apinska Klaudia94 : 100m dowolny
100m klasyczny

11.
7.
1:53.05
2:19.62
--.--
--.--

Lejman Kacper94 :  50m dowolny
200m dowolny
100m klasyczny
  50m motylkowy

11.
4.
2.
5.
   40.84
3:26.11
1:48.64
   50.98
   42.10
--.--
--.--
--.--
106%


Von Lonski Klaudia94 :  50m dowolny
  50m klasyczny
  50m motylkowy
100m zmienny

7.
7.
4.
8.
   48.06
1:01.82
   59.21
1:58.37
--.--
1:01.47
--.--
--.--

99%
Ca³kiem 20 wyniki indywidualne, œrednie osi¹gniêcie: 103,0%
0 new record(s), 18 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Borzyszkowski Mariusz,   50m dowolny  46.00