Zimowe Otwarte Mistrzostwa Okrŕgu Pomorskiego w P│ywaniu
MOGDA - UKS Dwojka Morena
Zimowe Otwarte Mistrzostwa Okrêgu Pomorskiego w P│ywaniu
15. Sierpien 2004
Tczew  9./10.1.04

Podsumowanie wyników

P│ywalnia 25m, DSV 2001
6 klasa

Chroťcielewski Micha│91 :  50m dowolny
200m dowolny
400m dowolny
  50m grzbietowy
46.
34.
24.
20.
   33.57
2:46.26
6:01.54
   40.88
   33.45
2:48.96
--.--
   43.52

99%
103%

113%267 Pkt.
254 Pkt.
227 Pkt.
228 Pkt.
Jewu│a Jakub91 :  50m dowolny
  50m grzbietowy
200m grzbietowy
200m zmienny

48.
17.
18.
23.
   34.25
   38.80
3:05.89
3:08.12
   34.26
   40.08
3:06.89
--.--
100%
107%
101%252 Pkt.
267 Pkt.
242 Pkt.
247 Pkt.
Kaczorowski Piotr91 : 200m dowolny
  50m klasyczny
200m klasyczny
  50m motylkowy
26.
19.
12.
28.
2:34.98
   40.04
3:10.34
   35.99
2:38.52
   43.14
3:07.98
   39.69

105%
116%
98%
122%314 Pkt.
328 Pkt.
319 Pkt.
282 Pkt.
K│obucka Barbara91 :  50m dowolny
  50m motylkowy
100m motylkowy
200m zmienny
32.
13.
13.
14.
   35.37
   38.27
1:32.08
3:14.44
   36.38
   36.60
1:31.38
3:09.87

106%
91%
98%
95%
317 Pkt.
300 Pkt.
232 Pkt.
296 Pkt.
Pi│at Joanna91 :  50m dowolny
  50m klasyczny
34.
13.
   35.55
   44.25
   37.99
   44.53

114%
101%

312 Pkt.
338 Pkt.
Tuszy˝ski Mateusz91 :  50m dowolny
400m dowolny
  50m motylkowy
100m motylkowy
25.
16.
17.
8.
   29.39
5:17.12
   32.40
1:14.51
   29.43
--.--
   32.99
1:13.24

100%

104%
97%


399 Pkt.
336 Pkt.
386 Pkt.
336 Pkt.
Wachowicz Szymon91 :  50m dowolny
  50m motylkowy
100m motylkowy
200m zmienny
52.
38.
20.
24.
   34.75
   41.39
1:38.41
3:15.66
   34.36
   38.88
1:33.56
3:09.57

98%
88%
90%
94%
241 Pkt.
185 Pkt.
145 Pkt.
220 Pkt.

Ca│kiem 26 wyniki indywidualne, ťrednie osi╣gniêcie: 101,5%
0 new record(s), 16 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Kaczorowski Piotr,   50m motylkowy  35.99
MOGDA - UKS Dwojka Morena
Zimowe Otwarte Mistrzostwa Okrêgu Pomorskiego w P│ywaniu
15. Sierpien 2004
Tczew  9./10.1.04

Podsumowanie wyników

P│ywalnia 25m, DSV 2001
5 klasa

Cwojdzi˝ska Aleksandra92 :  50m klasyczny
  50m motylkowy
200m zmienny
22.
23.
17.
   50.40
   45.19
3:18.21
   52.31
   42.53
3:13.66

108%
89%
95%
228 Pkt.
182 Pkt.
280 Pkt.
úochowska Marta92 :  50m dowolny
400m dowolny
  50m grzbietowy
200m grzbietowy

28.
13.
15.
12.
   34.12
6:05.19
   39.84
3:11.91
   34.83
--.--
   39.25
3:06.06
104%

97%
94%

353 Pkt.
297 Pkt.
356 Pkt.
287 Pkt.
Pi╣tkiewicz Eliza92 :  50m dowolny
200m dowolny
400m dowolny
  50m motylkowy
26.
14.
11.
14.
   33.87
2:48.86
5:55.00
   39.04
   33.30
2:45.09
--.--
   40.22

97%
96%

106%361 Pkt.
330 Pkt.
324 Pkt.
283 Pkt.
Roťciszewski Miko│aj92 : 200m dowolny
  50m grzbietowy
  50m klasyczny
200m klasyczny
41.
23.
25.
18.
3:02.76
   45.62
   45.73
3:39.18
3:03.04
   42.90
   43.53
3:26.67

100%
88%
91%
89%
191 Pkt.
164 Pkt.
220 Pkt.
209 Pkt.
Rozwa│ka Artur92 : 200m dowolny
400m dowolny
  50m klasyczny
  50m motylkowy
42.
27.
27.
40.
3:05.47
6:27.98
   47.35
   43.11
3:04.81
--.--
   50.53
   43.48

99%

114%
102%183 Pkt.
183 Pkt.
198 Pkt.
164 Pkt.
Wočniak Alicja92 :  50m dowolny
400m dowolny
  50m motylkowy
100m motylkowy
36.
14.
22.
16.
   37.26
6:07.70
   45.06
1:39.41
   40.34
--.--
   42.04
1:38.41

117%

87%
98%

271 Pkt.
291 Pkt.
184 Pkt.
184 Pkt.
Zwara Wojciech92 : 200m dowolny
200m klasyczny
  50m motylkowy

35.
15.
39.
2:48.12
3:25.68
   42.82
2:45.24
--.--
   43.33
97%

102%


246 Pkt.
253 Pkt.
167 Pkt.

Ca│kiem 26 wyniki indywidualne, ťrednie osi╣gniêcie: 98,8%
0 new record(s), 13 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Wočniak Alicja,   50m dowolny  37.26
MOGDA - UKS Dwojka Morena
Zimowe Otwarte Mistrzostwa Okrêgu Pomorskiego w P│ywaniu
15. Sierpien 2004
Tczew  9./10.1.04

Podsumowanie wyników

P│ywalnia 25m, DSV 2001
GIMNAZJUM

Andzel Piotr88 : 200m dowolny
  50m klasyczny
13.
4.
2:20.58
   34.41
2:23.05
   34.99

104%
103%

420 Pkt.
516 Pkt.
Bortkiewicz Jakub88 :  50m dowolny
200m dowolny
28.
18.
   29.56
2:26.08
   29.51
2:49.19

100%
134%

392 Pkt.
375 Pkt.
Jarominiak Aleksandra88 :  50m dowolny
200m dowolny
27.
13.
   34.08
2:48.26
   32.38
2:37.39

90%
87%
355 Pkt.
334 Pkt.
Jesionek Katarzyna88 :  50m dowolny
100m motylkowy
14.
5.
   31.07
1:15.20
   31.04
1:14.12

100%
97%
468 Pkt.
426 Pkt.
Kondratowicz Piotr89 :  50m dowolny
100m dowolny
100m grzbietowy
200m grzbietowy
33.
32.
7.
16.
   31.16
1:08.33
1:16.70
2:56.37
   29.87
1:05.60
1:16.13
2:45.84

92%
92%
99%
88%
335 Pkt.
343 Pkt.
341 Pkt.
283 Pkt.
Rogali˝ska Martyna88 :  50m dowolny
100m motylkowy
22.
8.
   32.74
1:18.64
   32.12
1:15.99

96%
93%
400 Pkt.
373 Pkt.
Warcho│ Tomasz89 :  50m dowolny
100m motylkowy
23.
4.
   29.30
1:12.81
   29.39
1:13.61

101%
102%

403 Pkt.
360 Pkt.
Wilbik Pawe│88 :  50m klasyczny
100m motylkowy

5.
5.
   35.35
1:12.97
   35.07
1:18.57
98%
116%

476 Pkt.
358 Pkt.
Zapolska Hanna90 :  50m dowolny
100m dowolny
100m klasyczny

19.
16.
9.
   32.18
1:11.51
1:27.94
--.--
1:12.03
1:26.97

101%
98%

421 Pkt.
425 Pkt.
432 Pkt.

Ca│kiem 21 wyniki indywidualne, ťrednie osi╣gniêcie: 99,6%
0 new record(s), 8 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Bortkiewicz Jakub,  200m dowolny  2:26.08
MOGDA - UKS Dwojka Morena
Zimowe Otwarte Mistrzostwa Okrêgu Pomorskiego w P│ywaniu
15. Sierpien 2004
Tczew  9./10.1.04

Podsumowanie wyników

P│ywalnia 25m, DSV 2001
Gimnazjum

Chmielecki Robert90 :  50m dowolny
200m grzbietowy
100m zmienny

16.
6.
14.
   28.82
2:31.57
1:13.60
   29.00
2:31.38
--.--
101%
100%


423 Pkt.
446 Pkt.
365 Pkt.
Cze┐yk Sylwia90 : 100m dowolny
200m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
7.
8.
5.
4.
1:05.62
2:25.26
   37.54
1:20.54
1:06.24
2:23.93
   37.44
1:18.25

102%
98%
99%
94%
550 Pkt.
519 Pkt.
554 Pkt.
563 Pkt.
Jo˝ski Krzysztof90 : 200m grzbietowy
  50m klasyczny
100m klasyczny
100m zmienny

7.
7.
6.
13.
2:36.40
   36.06
1:18.40
1:11.79
--.--
   36.38
1:18.72
1:10.82

102%
101%
97%


406 Pkt.
449 Pkt.
456 Pkt.
394 Pkt.
Kwiatkowska Anna90 :  50m dowolny
100m motylkowy
200m motylkowy
100m zmienny
16.
1.
2.
7.
   31.72
1:12.80
2:41.92
1:17.56
   33.11
1:14.12
2:41.38
--.--

109%
104%
99%440 Pkt.
470 Pkt.
469 Pkt.
447 Pkt.
Kwiatkowski Micha│90 :  50m dowolny
100m dowolny
200m dowolny
100m grzbietowy
9.
9.
17.
4.
   27.50
1:00.74
2:24.45
1:13.60
   27.68
1:03.65
--.--
1:16.46

101%
110%

108%487 Pkt.
488 Pkt.
387 Pkt.
386 Pkt.
úagownik Pawe│90 : 200m grzbietowy
  50m klasyczny
100m klasyczny

13.
14.
15.
2:47.78
   38.32
1:24.43
2:50.29
--.--
--.--
103%

329 Pkt.
374 Pkt.
365 Pkt.
S╣czy˝ska Emilia90 : 100m grzbietowy
200m grzbietowy
100m motylkowy
200m motylkowy

5.
8.
3.
3.
1:15.75
2:39.56
1:14.25
2:42.33
1:14.00
--.--
1:10.32
2:38.36
95%

90%
95%

501 Pkt.
499 Pkt.
443 Pkt.
465 Pkt.
Szyska Mateusz89 : 100m dowolny
200m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
24.
19.
9.
7.
1:06.60
2:26.64
   36.57
1:19.95
1:10.13
2:30.06
   39.05
1:18.97

111%
105%
114%
98%


370 Pkt.
370 Pkt.
430 Pkt.
430 Pkt.
Ziomkowska Paulina90 :  50m dowolny
100m dowolny
200m dowolny
100m zmienny
6.
3.
7.
5.
   30.35
1:04.09
2:24.03
1:15.88
   30.38
1:03.80
2:18.88
--.--

100%
99%
93%502 Pkt.
590 Pkt.
533 Pkt.
477 Pkt.

Ca│kiem 34 wyniki indywidualne, ťrednie osi╣gniêcie: 100,8%
0 new record(s), 22 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Szyska Mateusz,   50m klasyczny  36.57