Ogˇlnopolskie Zawody P│ywackie o Puchar Burmistrza Lŕborka
MOGDA - UKS Dwojka Morena
Ogólnopolskie Zawody P│ywackie o Puchar Burmistrza Lêborka
18. Grudzien 2004
Lêbork  18.12.04

Podsumowanie wyników

P│ywalnia 25m, DSV 2001
I Gimnazjum JCh

Chroťcielewski Micha│91 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
14
14
10
11
   30.69
1:08.74
   37.90
1:22.94
   30.92
1:09.30
   38.76
1:20.82

102%
102%
105%
95%


350 Pkt.
337 Pkt.
286 Pkt.
269 Pkt.
Ciesielski Pawe│91 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m motylkowy
16
16
13
   31.26
1:09.42
   37.06
   31.54
1:09.86
   37.92

102%
101%
105%


331 Pkt.
327 Pkt.
258 Pkt.
Gwočdziewicz Adam91 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m motylkowy
100m motylkowy
6
11
4
5
   29.28
1:06.54
   31.41
1:11.41
   28.84
1:03.27
   31.72
1:11.66

97%
90%
102%
101%403 Pkt.
371 Pkt.
424 Pkt.
381 Pkt.
Kalisch Szymon91 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
17
31
10
10
   31.46
1:13.12
   40.28
1:27.66
   35.29
1:15.74
   42.87
1:27.96

126%
107%
113%
101%325 Pkt.
280 Pkt.
322 Pkt.
326 Pkt.
Marczuk Maja91 :  50m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
16
14
13
   34.79
   44.06
1:36.94
   35.66
   47.75
1:35.81

105%
117%
98%

333 Pkt.
342 Pkt.
323 Pkt.
Olejnik Pawe│91 :  50m klasyczny
100m klasyczny
200m zmienny
5
6
10
   36.77
1:21.82
2:52.30
   37.35
1:20.79
2:45.10

103%
97%
92%
423 Pkt.
401 Pkt.
322 Pkt.
Oskierko Jaromir91 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy

28
40
17
   33.41
1:16.91
   42.18
   33.19
1:17.78
--.--
99%
102%


271 Pkt.
240 Pkt.
208 Pkt.
Owsiana Patrycja91 :  50m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
22
19
17
   39.04
   46.73
1:42.05
   37.97
   47.74
1:39.66

95%
104%
95%

236 Pkt.
287 Pkt.
277 Pkt.
Paszkowski Przemys│aw91 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m motylkowy
100m motylkowy
200m zmienny
2
13
3
3
4
   27.71
1:08.38
   30.68
1:10.88
2:36.65
   28.27
1:03.78
   33.60
1:10.96
2:44.87

104%
87%
120%
100%
111%
476 Pkt.
342 Pkt.
455 Pkt.
390 Pkt.
429 Pkt.
Szyma˝ski Maksymilian91 :  50m grzbietowy
100m grzbietowy
  50m motylkowy

6
4
9
   35.41
1:16.07
   34.29
   36.53
1:17.26
   36.67
106%
103%
114%


351 Pkt.
349 Pkt.
326 Pkt.
Tarulewicz Micha│91 :  50m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
41
19
9
   35.34
   41.80
1:27.54
   32.91
   42.87
1:26.22

87%
105%
97%

229 Pkt.
288 Pkt.
327 Pkt.
Tuszy˝ski Mateusz91 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
  50m motylkowy
100m motylkowy
3
2
3
2
2
   28.08
1:02.10
   33.48
   30.46
1:08.08
   27.82
1:01.40
   32.62
   29.82
1:06.68

98%
98%
95%
96%
96%
457 Pkt.
457 Pkt.
416 Pkt.
465 Pkt.
440 Pkt.
Wočniak Kamil91 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m motylkowy
11
10
8
   30.06
1:06.06
   34.11
   29.61
1:05.17
   37.06

97%
97%
118%


373 Pkt.
379 Pkt.
331 Pkt.


6 klasa

Cwojdzi˝ska Aleksandra92 : 100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
  50m motylkowy

17
10
12
14
1:18.88
   40.37
1:29.26
   41.63
1:18.76
   40.51
1:26.28
   41.88
100%
101%
93%
101%316 Pkt.
342 Pkt.
306 Pkt.
233 Pkt.
Jasiczek Paulina92 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
23
21
20
18
   40.60
1:29.66
   48.50
1:46.22
   39.24
1:24.97
   50.07
1:41.87

93%
90%
107%
92%


210 Pkt.
215 Pkt.
256 Pkt.
245 Pkt.
Klik Leszek92 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
35
36
17
17
   34.48
1:15.24
   41.38
1:31.61
   34.46
1:13.05
   43.38
1:31.25

100%
94%
110%
99%


247 Pkt.
257 Pkt.
297 Pkt.
286 Pkt.
úochowska Marta92 :  50m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy

12
5
7
   33.90
   38.44
1:22.51
   33.26
   38.75
1:21.87
96%
102%
98%

360 Pkt.
397 Pkt.
387 Pkt.
Makowski Krzysztof92 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
10
20
11
20
   29.90
1:09.93
   38.93
1:31.88
   30.09
1:10.66
   41.79
1:27.47

101%
102%
115%
91%


379 Pkt.
320 Pkt.
264 Pkt.
198 Pkt.
Pi╣tkiewicz Eliza92 :  50m dowolny
100m dowolny
100m motylkowy
200m zmienny
11
9
8
9
   33.09
1:13.09
1:30.60
3:00.93
   32.74
1:08.97
1:31.69
2:49.44

98%
89%
102%
88%


387 Pkt.
398 Pkt.
243 Pkt.
368 Pkt.
Roťciszewski Miko│aj92 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
43
43
22
21
   35.69
1:18.60
   42.83
1:36.46
   36.92
1:20.97
   43.53
1:36.50

107%
106%
103%
100%223 Pkt.
225 Pkt.
267 Pkt.
245 Pkt.
Rozwa│ka Artur92 :  50m dowolny
100m klasyczny
  50m motylkowy
100m motylkowy
38
23
18
20
   34.88
1:39.10
   39.45
1:35.08
   34.83
1:41.26
   40.08
1:29.44

100%
104%
103%
88%


238 Pkt.
225 Pkt.
214 Pkt.
161 Pkt.
Wočniak Alicja92 :  50m grzbietowy
100m grzbietowy
  50m motylkowy
100m motylkowy

13
13
10
9
   41.93
1:29.51
   40.09
1:30.80
   44.26
1:33.46
   42.04
1:32.36
111%
109%
110%
103%305 Pkt.
303 Pkt.
261 Pkt.
242 Pkt.
Zwara Wojciech92 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
27
26
21
18
   33.25
1:11.83
   42.63
1:33.16
   32.54
1:14.48
   43.38
1:30.88

96%
108%
104%
95%


275 Pkt.
295 Pkt.
271 Pkt.
272 Pkt.


5 klasa

Ciesielski Piotr93 : 100m dowolny
  50m motylkowy
100m motylkowy
100m zmienny
18
14
10
22
1:17.70
   39.89
1:31.07
1:29.36
1:17.23
   41.75
1:32.58
1:29.54

99%
110%
103%
100%233 Pkt.
207 Pkt.
184 Pkt.
204 Pkt.
Jag│owska Agata93 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
17
13
5
   36.80
1:20.24
   40.25
   35.06
1:21.88
   44.90

91%
104%
124%


282 Pkt.
300 Pkt.
345 Pkt.
Kondratowicz Jakub93 : 100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
100m zmienny
7
3
3
7
1:12.28
   36.93
1:18.98
1:22.35
1:17.82
   36.94
1:21.22
1:23.62

116%
100%
106%
103%290 Pkt.
309 Pkt.
312 Pkt.
261 Pkt.
Kwapisiewicz Jan93 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny

23
29
18
15
   35.95
1:21.12
   48.21
1:48.76
   35.24
1:23.38
--.--
1:50.11
96%
106%

102%218 Pkt.
205 Pkt.
187 Pkt.
170 Pkt.
Lellek Marcin93 :  50m dowolny
100m dowolny
100m klasyczny
100m zmienny
38
38
18
35
   39.43
1:26.76
1:51.63
1:43.12
   38.67
1:26.51
1:50.18
1:38.77

96%
99%
97%
92%
165 Pkt.
167 Pkt.
158 Pkt.
132 Pkt.
Micha│owski Damian93 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny

30
27
12
8
   37.59
1:19.58
   45.32
1:36.92
--.--
--.--
--.--
1:37.14100%190 Pkt.
217 Pkt.
226 Pkt.
241 Pkt.
Nadolny Maciej93 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
24
28
7
5
   36.06
1:19.74
   44.63
1:34.86
   35.41
1:20.10
   46.88
1:37.14

96%
101%
110%
105%216 Pkt.
215 Pkt.
236 Pkt.
257 Pkt.
Plottke Aleksandra93 : 100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
100m zmienny
7
7
5
15
1:16.86
   40.82
1:27.03
1:30.51
1:17.08
   42.59
1:27.63
1:32.33

101%
109%
101%
104%342 Pkt.
331 Pkt.
330 Pkt.
281 Pkt.
Soko│owska Anna93 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
32
33
24
28
   40.76
1:35.72
   51.00
1:52.20
   38.67
1:28.17
   53.55
1:52.47

90%
85%
110%
100%207 Pkt.
177 Pkt.
220 Pkt.
208 Pkt.


4 klasa

Bogowska Klaudia94 : 100m dowolny
  50m grzbietowy
  50m klasyczny
100m klasyczny

31
18
20
19
1:33.90
   45.66
   49.12
1:45.96
1:32.03
   55.26
--.--
1:46.63
96%
146%

101%187 Pkt.
236 Pkt.
247 Pkt.
247 Pkt.
Borzyszkowski Mariusz94 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m motylkowy
100m motylkowy
45
50
29
14
   41.93
1:39.74
   52.82
2:01.04
   40.79
1:55.54
   56.45
--.--

95%
134%
114%137 Pkt.
110 Pkt.
89 Pkt.
78 Pkt.
Chroťcielewski Marcin94 : 100m dowolny
  50m grzbietowy
  50m klasyczny
100m klasyczny
53
37
24
21
1:44.17
   52.80
   56.93
2:02.63
1:56.20
   54.50
   55.63
2:30.30

124%
107%
95%
150%96 Pkt.
106 Pkt.
114 Pkt.
119 Pkt.
Dow┐enko Agnieszka94 :  50m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
100m klasyczny

24
16
14
22
   38.84
   44.51
1:34.89
1:46.92
   39.02
   45.07
1:39.13
1:51.10
101%
103%
109%
108%239 Pkt.
255 Pkt.
254 Pkt.
240 Pkt.
Krzemi˝ski Jakub94 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
50
54
36
34
   44.85
1:47.24
   52.76
1:53.53
   43.21
1:45.97
   53.38
1:58.01

93%
98%
102%
108%112 Pkt.
88 Pkt.
106 Pkt.
105 Pkt.
Lejman Kacper94 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
  50m motylkowy
29
26
14
6
26
   37.46
1:19.33
   45.79
1:34.94
   48.29
   37.10
1:23.12
   45.18
1:45.63
   50.98

98%
110%
97%
124%
111%
192 Pkt.
219 Pkt.
219 Pkt.
257 Pkt.
116 Pkt.
Makowski Maciej94 :  50m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy
100m klasyczny

28
27
29
19
   37.22
   48.08
1:49.06
1:54.46
   37.44
   46.38
--.--
--.--
101%
93%196 Pkt.
140 Pkt.
118 Pkt.
146 Pkt.
Miêtkiewicz B│a┐ej94 : 100m dowolny
  50m grzbietowy
  50m motylkowy
100m motylkowy

47
30
25
13
1:33.65
   49.06
   48.24
1:51.19
1:57.34
   55.03
   51.26
--.--
157%
126%
113%133 Pkt.
132 Pkt.
117 Pkt.
101 Pkt.
Sikora Pawe│94 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m grzbietowy
100m grzbietowy

51
52
33
28
   44.88
1:42.82
   50.84
1:46.58
   44.34
1:44.79
   51.08
--.--
98%
104%
101%112 Pkt.
100 Pkt.
118 Pkt.
127 Pkt.
Stenka Dorian94 :  50m dowolny
100m dowolny
  50m klasyczny
100m klasyczny
48
48
17
14
   43.20
1:35.76
   48.07
1:46.03
   41.06
2:01.76
   48.10
2:00.96

90%
162%
100%
130%125 Pkt.
124 Pkt.
189 Pkt.
184 Pkt.
Von Lonski Klaudia94 :  50m grzbietowy
  50m klasyczny
100m klasyczny

19
29
31
   47.32
   55.17
1:56.78
   45.44
   52.89
2:15.78
92%
92%
135%


212 Pkt.
174 Pkt.
184 Pkt.
Zimna Adrianna94 :  50m dowolny
100m grzbietowy
  50m motylkowy
100m motylkowy

34
18
18
16
   41.48
1:43.48
   51.38
2:01.71
   39.72
2:05.47
   55.07
--.--
92%
147%
115%196 Pkt.
196 Pkt.
124 Pkt.
100 Pkt.Ca│kiem 168 wyniki indywidualne, ťrednie osi╣gniêcie: 103,7%
0 new record(s), 108 new personal best(s)
Najlepsza poprawa: Stenka Dorian,  100m dowolny  1:35.76