UKS Dwojka Morena Gdansk
UKS Dwojka Morena Gdansk
Historia rekordów
31. Grudzień 2013

1. Styczeń - 31. Grudzień 2013
Rekordy Klubu OPEN
400 dowolny
50 dowolny
200 grzbietowy
200 motylkowy
100 motylkowy
200 zmienny
50 motylkowy
100 dowolny
100 motylkowy
400 zmienny
200 zmienny
100 dowolny
50 motylkowy
100 motylkowy
100 zmienny
50 motylkowy
100 motylkowy
200 zmienny
400 zmienny
100 zmienny
100 dowolny
200 motylkowy
200 zmienny
50 grzbietowy
100 dowolny
50 dowolny
4 x 50 dowolny
4:11.40
24.20
2:05.27
2:12.01
58.67
2:14.99
26.36
59.64
57.84
4:59.91
2:13.16
53.50
26.42
57.89
59.14
25.91
57.44
2:07.16
4:47.16
1:09.17
51.79
2:11.32
2:28.15
26.97
1:01.75
24.66
1:56.58
25m
25m
25m
25m
50m
50m
50m
25m
50m
50m
50m
50m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
50m
50m
25m
Morawski Jakub
Augustyniak Kevin
Morawski Jakub
Rubach Kamil
Morawski Jakub
Augustyniak Kevin
Morawski Jakub
Klonowska Julia
Morawski Jakub
Stiller Piotr
Morawski Jakub
Augustyniak Kevin
Morawski Jakub
Morawski Jakub
Augustyniak Kevin
Morawski Jakub
Morawski Jakub
Augustyniak Kevin
Stiller Piotr
Klonowska Julia
Augustyniak Kevin
Stiller Piotr
Klonowska Julia
Morawski Jakub
Klonowska Julia
Małecki Mateusz
Dwójka Morena Gdańsk Kobiet
96
96
96
97
96
96
96
00
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
00
96
96
00
96
00
98
Kartuzy
Kraków
Kraków
Gliwice
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Gorzów Wlkp.
Drzonków
Drzonków
Drzonków
Drzonków
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Gdańsk
Poznań
Poznań
Gdańsk
Szczecin
Berlin (GER)
Berlin (GER)
Gdańsk
08.02.2013
08.03.2013
08.03.2013
10.03.2013
15.06.2013
15.06.2013
16.06.2013
30.06.2013
19.07.2013
19.07.2013
20.07.2013
21.07.2013
28.09.2013
29.09.2013
29.09.2013
30.11.2013
30.11.2013
30.11.2013
30.11.2013
30.11.2013
01.12.2013
01.12.2013
01.12.2013
06.12.2013
14.12.2013
15.12.2013
01.12.2013
Klonowska Julia, Smoluchowska Magdalena, Juchnowicz Natalia, Baryła Julia


Rekordy Klubu 15 latków
50 dowolny
50 grzbietowy
400 dowolny
100 dowolny
50 grzbietowy
50 dowolny
100 dowolny
50 dowolny
50 dowolny
100 zmienny
100 dowolny
100 grzbietowy
200 zmienny
100 dowolny
100 dowolny
100 grzbietowy
100 klasyczny
50 dowolny
50 grzbietowy
4 x 50 zmienny
24.81
28.20
4:39.19
59.64
29.38
24.74
55.08
24.62
24.58
1:09.17
54.79
1:00.59
2:28.15
1:01.75
55.49
1:02.18
1:12.52
24.66
28.83
1:55.66
25m
25m
25m
25m
50m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
50m
50m
50m
50m
50m
50m
25m
Małecki Mateusz
Małecki Mateusz
Baryła Julia
Klonowska Julia
Małecki Mateusz
Małecki Mateusz
Małecki Mateusz
Małecki Mateusz
Małecki Mateusz
Klonowska Julia
Małecki Mateusz
Małecki Mateusz
Klonowska Julia
Klonowska Julia
Małecki Mateusz
Małecki Mateusz
Bruździak Maciej
Małecki Mateusz
Małecki Mateusz
Dwójka Morena Gdańsk Mężczyzn
98
98
00
00
98
98
98
98
98
00
98
98
00
00
98
98
98
98
98
Dębica
Dębica
Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.
Oświęcim
Gdańsk
Gdańsk
Gdynia
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Berlin (GER)
Berlin (GER)
Berlin (GER)
Berlin (GER)
Berlin (GER)
Berlin (GER)
Gdańsk
01.03.2013
02.03.2013
29.06.2013
30.06.2013
20.07.2013
28.09.2013
29.09.2013
16.11.2013
30.11.2013
30.11.2013
01.12.2013
01.12.2013
01.12.2013
14.12.2013
14.12.2013
14.12.2013
14.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
30.11.2013
Małecki Mateusz, Bruździak Maciej, Kiryluk Damian, Kotlewski Michał
4 x 50 dowolny1:56.5825mDwójka Morena Gdańsk KobietGdańsk01.12.2013
Klonowska Julia, Smoluchowska Magdalena, Juchnowicz Natalia, Baryła Julia


Rekordy Klubu 14 latków
400 dowolny
200 grzbietowy
100 dowolny
100 grzbietowy
200 dowolny
100 zmienny
100 grzbietowy
100 grzbietowy
200 dowolny
100 zmienny
200 zmienny
200 dowolny
50 motylkowy
100 grzbietowy
100 dowolny
200 dowolny
200 zmienny
4:39.19
2:27.47
59.64
1:08.77
2:15.11
1:10.29
1:08.13
1:07.94
2:12.57
1:09.17
2:28.15
2:12.27
30.36
1:07.88
1:01.75
2:17.90
2:37.16
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
50m
50m
50m
Baryła Julia
Baryła Julia
Klonowska Julia
Baryła Julia
Baryła Julia
Klonowska Julia
Baryła Julia
Baryła Julia
Baryła Julia
Klonowska Julia
Klonowska Julia
Klonowska Julia
Klonowska Julia
Baryła Julia
Klonowska Julia
Baryła Julia
Klonowska Julia


00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.
Gdańsk
Gdańsk
Słupsk
Gdynia
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Berlin (GER)
Berlin (GER)
Berlin (GER)
29.06.2013
29.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
28.09.2013
29.09.2013
10.11.2013
16.11.2013
30.11.2013
30.11.2013
01.12.2013
06.12.2013
06.12.2013
07.12.2013
14.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
Rekordy Klubu 13 latków
100 zmienny
50 motylkowy
400 dowolny
200 grzbietowy
100 motylkowy
100 dowolny
100 grzbietowy
200 zmienny
200 dowolny
100 zmienny
50 klasyczny
200 klasyczny
100 grzbietowy
100 grzbietowy
200 dowolny
100 zmienny
200 zmienny
200 dowolny
50 motylkowy
800 dowolny
100 grzbietowy
100 dowolny
100 grzbietowy
100 motylkowy
50 dowolny
200 dowolny
50 grzbietowy
50 klasyczny
200 zmienny
1:12.42
30.48
4:39.19
2:27.47
1:09.43
59.64
1:08.77
2:32.60
2:15.11
1:10.29
33.57
2:41.46
1:08.13
1:07.94
2:12.57
1:09.17
2:28.15
2:12.27
30.36
9:56.10
1:07.88
1:01.75
1:12.34
1:11.63
28.88
2:17.90
32.85
37.78
2:37.16
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
50m
50m
50m
50m
50m
50m
50m
50m
Klonowska Julia
Klonowska Julia
Baryła Julia
Baryła Julia
Klonowska Julia
Klonowska Julia
Baryła Julia
Klonowska Julia
Baryła Julia
Klonowska Julia
Szaryński Mikołaj
Szaryński Mikołaj
Baryła Julia
Baryła Julia
Baryła Julia
Klonowska Julia
Klonowska Julia
Klonowska Julia
Klonowska Julia
Baryła Julia
Baryła Julia
Klonowska Julia
Baryła Julia
Klonowska Julia
Klonowska Julia
Baryła Julia
Baryła Julia
Baryła Julia
Klonowska Julia


00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
Kartuzy
Gdańsk
Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.
Gdańsk
Gdańsk
Lambertseter (NOR)
Lambertseter (NOR)
Słupsk
Gdynia
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Berlin (GER)
Berlin (GER)
Berlin (GER)
Berlin (GER)
Berlin (GER)
Berlin (GER)
Berlin (GER)
Berlin (GER)
13.04.2013
07.06.2013
29.06.2013
29.06.2013
29.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
28.09.2013
29.09.2013
18.10.2013
18.10.2013
10.11.2013
16.11.2013
30.11.2013
30.11.2013
01.12.2013
06.12.2013
06.12.2013
07.12.2013
07.12.2013
14.12.2013
14.12.2013
14.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
Rekordy Klubu 12 latków
100 klasyczny
200 klasyczny
200 zmienny
1:33.28
3:21.60
2:39.76
50m
50m
25m
Ciostek Anastazja
Ciostek Anastazja
Opała Krystian


01
01
01
Herford (GER)
Herford (GER)
Gdańsk
25.05.2013
25.05.2013
15.11.2013
Rekordy Klubu 11 latków
200 dowolny
100 klasyczny
100 zmienny
400 dowolny
2:27.81
1:31.14
1:20.94
5:13.66
25m
25m
25m
25m
Skibiak Klaudia
Herasimowicz Zuzanna
Gumiński Igor
Skibiak Klaudia


02
02
02
02
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
30.11.2013
30.11.2013
30.11.2013
06.12.2013