Klauzula Informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest UKS „Dwójka Morena” Gdańsk przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marusarzówny 10, 80-288 Gdańsk. Dane osobowe przetwarzane są w celu działalności statutowej klubu, organizacji zawodów sportowych i publikacji ich wyników, organizacji obozów sportowych oraz celów archiwalnych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora polega na przekazaniu wszelkich istotnych informacji dotyczących zawodów lub obozów sportowych.  Dane nie będą wysyłane do podmiotów trzecich. Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wypełnienia się celu ich zgromadzenia lub do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż w UKS „Dwójka” Morena Gdańsk przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Pani Violetta Matusiak, z którym można się skontaktować poprzez adres email:  iod.baltix@dpag.pl i pocztą tradycyjną pod adresem: Data Protection Advisory Group sp. z o. o. (02-959) Warszawa, ul. Biedronki 68"